Przejdź do głównej sekcji

Sąd Arbitrażowy przy KIG doceniony za propagowanie arbitrażu wśród młodych adeptów prawa

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Mamy przyjemność poinformować, że dziennik Rzeczpospolita wraz z portalem RaportCSR.pl doceniły działania Sądu Arbitrażowego przy KIG w propagowaniu arbitrażu wśród młodych adeptów prawa. Cieszymy się, że podejmowane przez nas działania mające na celu edukację młodzieży prawniczej, takie jak organizacja konkursów arbitrażowych typu MOOT Court, konkursu na najlepszą pracę magisterską, czy podejmowane inicjatywy w ramach Arbitrażowego Forum Młodych cieszą się dużym zainteresowaniem i zostały wyróżnione za działania Corporate Social Responsibility. Dziękujemy i zobowiązujemy się do prowadzenia dalszej działalności edukacyjnej na rzecz wszystkich zainteresowanych arbitrażem.