Przejdź do głównej sekcji

Relacja z Konferencji „Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu”

Data publikacji: 15 listopada 2017

Za nami V edycja corocznych konferencji organizowanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG wspólnie z największymi polskimi ośrodkami naukowymi. Podobnie jak wcześniejsze edycje konferencji, które miały miejsce na wydziałach prawa w Katowicach, Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu, również i konferencja współorganizowana z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu. Dokumenty- Świadkowie-Nowe Technologie” okazała się ogromnym sukcesem.

Konferencję otworzyli Dziekan Wydziału Prawa UAM prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG mec. Marek Furtek. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę, iż postępowanie dowodowe jest jednym z najistotniejszych etapów postępowania arbitrażowego i dlatego wymaga starannego przygotowania oraz odpowiedniego przeprowadzenia dowodów w sprawie.

Następnie prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński wygłosił wykład wprowadzający dotyczący problematyki uczestnictwa osób trzecich niebędących stroną zapisu na sąd polubowny w postępowaniu arbitrażowym.

Konferencja została podzielona na trzy panele. W pierwszym z nich zatytułowanym „Dokumenty”  moderowanym przez mec. Jacka Sińskiego prelegenci: prof. dr hab. Maciej Gutowski, mec.  Bartosz Krużewski oraz mec. Tomasz Działyński wskazali m.in. czym w istocie jest dowód z dokumentu, jak należy traktować dowody na elektronicznych nośnikach danych oraz jakie są wady i zalety składania dowodów z dokumentów w formie elektronicznej.

Drugi panel pt. „Świadkowie” prowadzony był przez mec. Macieja Łaszczuka. Zasiadający w nin. panelu mec. Maciej Jamka, prof. dr hab. Marian Kępiński, dr hab. Andrzej Szlęzak oraz dr Konrad Czech omówili w szczególności problematykę związaną z pisemnymi zeznaniami świadków, przygotowywaniem świadków przed rozprawą przez pełnomocników procesowych oraz przesłuchiwaniem świadka za pośrednictwem wideokonferencji.

W ostatnim z paneli zatytułowanym „Organizacja i ocena postępowania dowodowego”, której moderatorem była dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, prelegenci mec. Małgorzata Surdek, mec. Wojciech Sadowski, mec. Rafał Waszkiewicz orac mec. Piotr Nowaczyk  przedstawili pojęcie sprawiedliwości proceduralnej z perspektywy pełnomocnika oraz z perspektywy arbitra, odnosząc je m.in. do zjawiska „samplingu”.

Przeprowadzone w poszczególnych panelach rozważania podsumował mec. Robert Gawałkiewicz. Podkreślił on przede wszystkim jak istotną rolę odgrywa w trakcie postępowania dowodowego  dokonywanie czynności procesowych w formie elektronicznej, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju sądu arbitrażowego w tym zakresie wobec nieustannego rozwoju nauki, gospodarki i technologii.

Na koniec Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG mec. Marek Furtek zapowiedział kolejną i ostatnią z serii edycję konferencji, która odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2018r..

Dziękujemy wszystkim moderatorom i panelistom, którzy wystąpili na konferencji za niezwykle ciekawe referaty, a także partnerowi konferencji Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak za udzielone wsparcie w organizacji tego wydarzenia.