Przejdź do głównej sekcji

Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 roku pisma kierowane do Sądu Arbitrażowego przyjmowane będą od godz. 9.00 do godz. 12.00. ...

Jeśli: ✓ kiedykolwiek czuliście się zagubieni w gąszczu tabel, cyfr i danych opisanych enigmatycznie jako „bilans” i „rachunek zysków i strat”; ✓ dzielnie wertowaliście niezrozumiałe zestawienia i rozbicia prezentowane w notach do sprawozdań...

Szanowni Państwo, W dniu 9 kwietnia 2024 roku Sąd Arbitrażowy przy KIG we współpracy z Confindustria Polonia organizuje włoskie spotkanie arbitrażowe. Swój udział w wydarzeniu potwierdził Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo, Ambasador Włoch...

We’re proud to be supporting organization of Dispute Resolution in M&A Transactions, conference designed for arbitrators, counsel, in-house lawyers, and M&A advisers, organized by ICC Polska, ICC International and GESSEL Attorneys-at-law. The...

Szanowni Państwo, w ostatniej dekadzie zmienił się sposób, w jaki prowadzone są postępowania arbitrażowe. Zmieniły się też oczekiwania użytkowników arbitrażu wobec instytucji arbitrażowych i arbitrów. Zwiększyła się znajomość międzynarodowej...

W najbliższy poniedziałek 12stego lutego o godz. 13 na Uniwersytecie Warszawskim będzie miała miejsce konferencja „Navigating Arbitration in the Digital Age: Cyber-Resilience and Dispute Resolution”. Jest ona organizowana przez Wydział...