Przejdź do głównej sekcji

Aktualności

Szanowni Państwo, w ostatniej dekadzie zmienił się sposób, w jaki prowadzone są postępowania arbitrażowe. Zmieniły się też oczekiwania użytkowników arbitrażu wobec instytucji arbitrażowych i arbitrów. Zwiększyła się znajomość międzynarodowej...

W najbliższy poniedziałek 12stego lutego o godz. 13 na Uniwersytecie Warszawskim będzie miała miejsce konferencja „Navigating Arbitration in the Digital Age: Cyber-Resilience and Dispute Resolution”. Jest ona organizowana przez Wydział...

It was an amazing time at the Solidarity Arbitration and Mediation Days!  To remember this valuable time and discussions, we’d love for you to check out the photo gallery. It was two days of conference, six side events, almost two hundret participants...

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych”, która odbędzie się 24 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie, którego Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie...

Kancelaria Kocur i Wspólnicy przygotowała ciekawy raport „Koszty arbitrażu w Polsce”. Raport ten sporządzony został w oparciu o analizę ponad 300 wyroków wydanych w postępowaniach administrowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie...

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (SAKIG) and Jus Mundi are delighted to announce an exclusive partnership to share non-confidential SAKIG arbitration awards and related SAKIG arbitration materials globally, for the benefit of...