Przejdź do głównej sekcji

Kolegium Arbitrów – 24 marca 2015 r.

Data publikacji: 26 lutego 2015

Szanowni Arbitrzy,

uprzejmie zapraszamy na coroczne Kolegium Arbitrów, które odbędzie się w dniu 24 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego, sala 31(parter).

Program spotkania przewiduje relację Prezesa Sądu Marka Furtka z rocznej działalności Sądu oraz przedstawienie założeń na rok przyszły, a także warsztaty arbitrażowe dotyczące nowych rozwiązań w Regulaminie Sądu, które omówią Prof. dr hab. Andrzej Szumański, Adw. Justyna Szpara, Dr Maciej Tomaszewski, dr Witold Jurcewicz, Dr Rafał Morek oraz Adw. Maciej Łaszczuk.

Ze względu na istotne znaczenie omawianych rozwiązań porosimy o wysoką frekwencję i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji. W przerwie spotkania zapraszamy na lunch, który odbędzie się na holu głównym Krajowej Izby Gospodarczej.

R.S.V.P.
m.bylinka@sakig.pl
tel. 22 6309808