Przejdź do głównej sekcji

Wojciech Popiołek

wojciech-popiolek

Wojciech Popiołek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, od 1.10.2006 r. – kierownik Katedry. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek.

Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I – Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Współautor Komentarzy do Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Współautor Systemu Prawa Prywatnego (t. 16 – Spółki osobowe, t. 20a – c, Prawo prywatne międzynarodowe), Systemu Prawa Handlowego (Prawo spółek handlowych, Międzynarodowe Prawo Handlowe), Systemu Prawa Gospodarczego (Prawo papierów wartościowych). Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i drobniejszych pozycji.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (i członek Rady Arbitrażowej), Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu arbitrażach krajowych i międzynarodowych, także ad hoc, wielokrotnie jako przewodniczący zespołów orzekających.

Radca prawny. Wspólnik w kancelarii prawniczej ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach.