Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Działyński

tomasz-dzialynski

Tomasz Działyński

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Specjalizacja: prawo cywilne i gospodarcze, spory sądowe i pozasądowe, obrót nieruchomościami i działalność deweloperska.

Prezes Związku Pracodawców WIPH.

Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy WIPH w Poznaniu. Arbiter w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Rady Radców Prawnych.