Go to main section

Roman Nowosielski

Roman Nowosielski
Name and surname

Roman Nowosielski

Degree
master of laws
Professional titles
Advocate
Nationality

Poland

Languages
 • German
 • Polish
 • Russian
Field
 • Administrative law
 • Civil law and civil contracts
 • Company law
 • Construction law
 • Criminal law - economic
 • Energy law and raw materials
 • Investment projects
 • Labour law
 • Maritime law
 • Real estate
Year of birth

1957

City

Gdańsk

Country

Poland

Career

1980-1982 COURT APPRENTICESHIP 1981-1983 JUDGE OF DISTRICT COURT IN GDANSK, CRIMINAL SECTION, CIVIL SECTION 1984-1987 ATTORNEY APPRENTICESHIP 1987 TILL NOW – ATTORNEY 2005-2007, 2007 TILL NOW – MEMBER OF THE TRIBUNAL OF STATE 2007-2008 MEMBER OF THE REGULATING COMMISSION OF THE JEWISH COMMUNITY IN POLAND

Publications

Jerzy Lipski, Roman Nowosielski, “Zakaz reformationis in peius w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego” [Prohibition of reformatio in peius in the rulings of common courts and in the rulings of the Supreme Court], Kwartalnik Adwokacki No. VIII June 2007; Roman Nowosielski, Michał Sowiński, Maciej Śledź, “Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – nowe rozwiązania, nowe problemy” [New Act on Court Fees in Civil Matters – New Solutions, New Problems], Palestra 1 – 2/2007; Roman Nowosielski, Michał Sowiński, “Koszty sądowe w sprawach cywilnych – pułapki czyhają na każdym kroku” [Court Fees in Civil Matters – Pitfalls around Every Corner], Monitor Prawniczy No. 4/2007. Roman Nowosielski, Michał Sowiński, “A dobro dziecka. Ochrona praw dzieci w mediach” [The Child’s Best Interest. Protecting Children’s Rights in Advertising] , Palestra 1 – 2/2007; Roman Nowosielski, Maciej Śledź, “Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w praktyce i orzecznictwie” [Claiming to Declare Unlawful a Binding Ruling In Practice and Former Rulings], Monitor Prawniczy No. 19/2008.