Go to main section

Małgorzata Modrzejewska

Małgorzata Modrzejewska
Name and surname

Małgorzata Modrzejewska

Degree
Doctor
Professional titles
associate professor
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • French
 • Polish
 • Russian
Field
 • Advertising and media law
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Competition law (antitrust)
 • Distribution agreements and franchising
 • Intellectual property law
 • Pharmaceutical law
City

Warsaw

Country

Poland

Career

Associate professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; member of the Arbitration Council of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce; editor-in-chief of the legal monthly “Przegląd Prawa Handlowego”; head of the Postgraduate Company Law Studies at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

Publications

List of scientific publications from recent years:

Umowy w sferze marketingu i reklamy,[w:] System Prawa Handlowego, t. 5B, M.Stec (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa 2010;

Zastaw na udziałach z uwzględnieniem szczególnej sytuacji zastawnika po transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. I, Warszawa 2020;

Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej, {w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019;

Badania przedkliniczne, rozdział 4; Wyroby medyczne, rozdział 10, [w;] System prawa medycznego, t. 4, J. Haberko (red.), Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2019;

Zdolność aportowa know-how, [w:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Warszawa 2018;

Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Warszawa 2018;

Prawo do dywidendy a uchwała Walnego Zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych, [w:] J. Frackowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Warszawa 2018;

Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej – modyfikująca rola doktryny i orzecznictwa, [w:] A. Adamczak, 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2018;

Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017;

Korzystanie z wyłączności prawnej i faktycznej (Prawo własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej, Rozporządzanie wyłącznością faktyczną, Wyłączność faktyczna jak przedmiot aportu), [w:] System prawa handlowego, t. 3, E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015.

WWW webpage

Go to the webpage