Go to main section

Jerzy Modrzejewski

Jerzy Modrzejewski
Name and surname

Jerzy Modrzejewski

Degree
Doctor
Professional titles
legal adviser, arbitrator
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • French
 • Polish
 • Russian
Field
 • Banking law
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • International arbitration
 • International commercial law and international commercial contracts
 • Mergers and acquisitions
 • Real estate
 • Securities
Year of birth

1954

City

Warsaw

Country

Poland

Career

From 1977, researcher and lecturer at the Department of Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; currently as an associate professor.

Visiting professor at European and American universities.

1985-1995 Kancelaria prawna Consultor Sp. z o.o., founder, managing partner.

1995 – 1997 of-counsel, and then a senior lawyer at Clifford Chance in Warsaw.

Since 2007, he has been a managing partner, founder of the law firm Modrzejewski i Wspólnicy Sp.k.

Publications

Zmierzch minimum kapitałowego – i co dalej? Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Prawo Handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, (współautor), Warszawa. 2010 r.

Z problematyki wniesienia wadliwego wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej [w:] USUS magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Kraków 2016.

Kilka uwag o przyjętej przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych koncepcji stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych sprzecznych z prawem wraz z wnioskami de lege ferenda (współautor) [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. Monografie, redakcja naukowa Józef Frąckowiak; Wolters Kluwer; Warszawa 2018.

Zasada równego traktowania akcjonariuszy na gruncie k.s.h, (współautor), Przegląd Prawa Handlowego nr 10, 2002 r.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych – miernik staranności. Prawo Prywatne Czasu Przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, (współautor), Poznań 2005 r.

Enforcement of Judgments and Arbitral Awards in Commercial Matters, Poland, (co-author), editor: Andrew Horrocks, Thomson Reuters (Professional) UK Limited, wyd. II, Londyn, 2015, wyd. III Londyn, 2017, wyd. 2019, wyd. 2020,

O specyfice zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] 100 lat prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie; Wolters Kluwer; Warszawa 2020.

Commercial Litigation – rozdział: Poland, red. Andrew Horrocks, Thomson Reutres (Professional) UK Limited, wyd. I, Londyn 2011, wyd. II Londyn 2015.