Go to main section

Anna Tujakowska

Anna Tujakowska
Name and surname

Anna Tujakowska

Degree
mgr
Professional titles
attorney
Nationality

Poland

Languages
  • English
  • Polish
Field
  • International arbitration
  • Investment arbitration
  • Mergers and acquisitions
Year of birth

1981

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Senior Associate

Publications

Szlęzak, A. Tujakowska „Res judicata effect of the arbitration award on the other arbitration tribunal – in the light of the Supreme Court’s jurisprudence, doctrine and the comparative legal perspective” [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020.

Olechowski, A. Tujakowska “The latest changes in Polish Civil Procedure – an opportunity for arbitration?” Biuletyn Arbitrażowy SA KIG, nr 25

Olechowski, A. Tujakowska “A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland” (Kluwer Arbitration Blog) (22.12.2019)

Olechowski, A. Tujakowska, “CJEU’s judgment on the BIT’s arbitration agreement – two sided sward?” Rzeczpospolita (08.03.2018)

Olechowski, A. Tujakowska, „Arbitration proccedings” [w:] „Arbitration in Poland”(2011)

M. Olechowski, A. Tujakowska, „Will arbitration OFFer us a surprise? Bloomberg Businessweek Polska 11/2013

WWW webpage

Go to the webpage