Go to main section

Grażyna Laszuk

Grażyna Laszuk
Name and surname

Grażyna Laszuk

Degree
Doctor
Professional titles
advocate, attorney-at-law
Nationality

Poland

Languages
  • Polish
  • Russian
Field
  • Business law
  • Civil law and civil contracts
  • Commercial law and commercial contracts
  • Company law
  • International commercial law and international commercial contracts
Year of birth

1957

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Researcher at the Institute of Justice in 1980 – 2013:

Prosecutor’s examination – 1983;

Legal counsel examination – 1985,

Entry on the list of attorneys -1996.

Doctorate – 1992.

Attorney at law providing legal services, of course. As part of the provided legal assistance, in addition to ongoing services, participation in the life of the principal in court disputes, prepared, among others:
company audits, legal analyzes, projects and opinions regarding commercial and procedural contracts with the implementation of orders, commercial orders, analyzes and legal documents regarding the acquisition of real estate for the purpose of investment projects, e.g. linear.
Arbitrator of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw – entry on the list of arbitrators – January 2013.

Publications

S. Długosz, G. Laszuk:” Ryzyko gospodarcze związane z działalnością handlową „ Wydawnictwo Prawno – Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998r.;

G. Laszuk, J. Olszewski: „ Kodeks handlowy po zmianach „Wydawnictwo Prawno – Ekonomiczne INFOR , Warszawa 1997r.

G. Laszuk;” „Świadczenie pomocy prawnej w zjednoczonej Europie a prawo polskie”. – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2001r.

G. Laszuk: ” Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do komorników. Analiza praktyki w latach 1998r.-2005r.” – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2001r.