Go to main section

Maciej Tomaszewski

Maciej Tomaszewski
Name and surname

Maciej Tomaszewski

Degree
dr
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • French
 • German
 • Polish
 • Russian
Field
 • Banking law
 • Business law
 • Capital markets and stock exchange
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Construction law
 • Distribution agreements and franchising
 • Infrastructure projects
 • International arbitration
 • International commercial law and international commercial contracts
 • International investment arbitration
 • Investment arbitration
 • Investment projects
 • Mergers and acquisitions
 • Real estate
 • Securities
Year of birth

1941

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Researcher at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in 1964-2015, legal consultant at Weil, Gotshal & Manges (1991-2018) and Rymarz-Zdort (2019-2020).

Founding member and currently a member of the Board of the Polish Arbitration Association, former member of the Arbitration Council of the Polish Chamber of Commerce.

Publications

1.Umowa o arbitraż, (w:)System Prawa Handlowego,T.8,Arbitraż Handlowy, Warszawa 2010;

2.Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego.(w:) Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż handlowy u Progu XXI Wieku, Księga Pamiątkowa dedykowana dr.hab. T.Szurskiemu, Warszawa 2008;

3.Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi,Przegląd Sądowy 2006, Nr 1;

4.Rozstrzyganie sporów w dziedzinie międzynarodowej kooperacji przemysłowej, (w:) Problemy prawne międzynarodowej kooperacji przemysłowej, Warszawa 1981;

5. La designation, posterieure a la conclusion du contrat, de la loi qui le regit, Revue critique de droit international prive 1972, No 4;

6. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG, Komentarz pod red. Macieja Łaszczuka i Andrzeja Szumańskiego, Warszawa 2017 (współautor),;

7. Prawo Prywatne Międzynarodowe, Komentarz pod red, Jerzego Poczobuta, Warszawa 2017 (współautor).