Go to main section

Maciej Jamka

Maciej Jamka
Name and surname

Maciej Jamka

Degree
Magister juris
Professional titles
advocate
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • Polish
 • Russian
Field
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Construction law
 • Distribution agreements and franchising
 • European law
 • Infrastructure projects
 • International arbitration
 • Investment projects
Year of birth

1959

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Partner and the Head of the Dispute Resolution Practice of the Warsaw office of DWF (2019-present)

Managing Partner of  the Warsaw office of K&L Gates  (2010-2019)

Partner of the Warsaw office of Hogan & Hartson (1991-2010);

Member of the Polish Arbitration Association

Arbitrator at The Polish Lewiatan Court of Arbitration

Recommended Arbitrator at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw

President of the Board of the Polish National Committee of the ICC (2012 – 2018)

Member of the Russian Arbitration Association

Included on the List of Practitioners in International Arbitration VIAC

Member of the ICC Institute of World Business Law

Vice-Chairman of the Arbitral Council at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw

Publications

Jamka Maciej, Morek Rafał, Treder Patrycja Polish chapters (Law and Practice) and (Trends and Development) of the International Arbitration Practice Guide edited by Chambers (2020).

Jamka Maciej, Sarek Dominika „New Amendment on the Arbitrability of Corporate Disputes: Challenges and Risks”, ICC Dispute Resolution Bulletin 2020 No. 2

Jamka Maciej, Jędrzejczyk Dominika „Państwowe zakusy na sektor budowlany” (State designs upon the construction industry), Rzeczpospolita (August 8, 2018)

„Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych – przegląd efektywności” (Today’s public procurement market in infrastructure projects – efficiency review), „Konsultant” Bulletin, 48-49

„#RZECZoPRAWIE: co robią Polacy w International Chamber of Poland” (What do Poles do in the International Chamber of Poland), Rzeczpospolita (December 23, 2016)

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym (Evidence comprising an expert opinion in the arbitration proceedings), Arbitration Bulletin, No. 23/2015

Commentary „Zmierzch ery sieciówek (End of chain stores) in Bloomberg Businessweek Polska (April 28, 2014)

Wyłączenie pełnomocnika – Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących Reprezentacji Stron w Arbitrażu Międzynarodowym (Exclusion of a proxy – a few remarks on the development of international arbitration based on IBA Guidelines regarding Representation of the Parties in International Arbitration), Arbitration Bulletin, No. 21/2014

Commentary in Arbitration Bulletin published by lex.pl „W budownictwie karminy wilka sporu (We encourage disputes in the construction industry) (February 17, 2013)

Co się stało z naszym budownictwem?” (What has happened to our construction industry?), Rzeczpospolita (October 11, 2013)

Jamka Maciej, Wojciechowska Agnieszka – Article to „The European & Middle Eastern Arbitration Review 2012” about arbitration in Poland

Jamka Maciej, Barczewski Artur, „Arbitraż w sprawach budowlanych – wybrane problemy praktyczne” (Arbitration in Construction Matters – Selected Practice Issues) [in:] „Arbitration in Poland” edited by Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (2011)

„Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej” (Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice), Memorial Publication for 60th anniversary of the Court of Arbitration of the Polish Chamber of Commerce (2011)

„Majstrowanie przy umowie o roboty budowlane (Fiddling Around with Construction Contracts), Rzeczpospolita (November 13-14, 2010)

„Umowa o roboty budowlane – główne przyczyny sporów” (Construction Contracts – Main Causes of Disputes), Arbitration Bulletin, No. 10/2009

„Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?” (Does the public procurement law facilitate the occurrence of disputes in contracts concluded pursuant to FIDIC terms and conditions?) „Konsultant” Bulletin, Nr 19/2010

Jamka Maciej, Orzechowski Karol „Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą (Investor’s Consent to Conclude a General Constructor Agreement with a Subcontractor), „Monitor Prawniczy” Biweekly Magazine 2009 no. 17 (2009)

„Nie chcę ustawionego małżeństwa” (I do not want to arrange a marriage), Rzeczpospolita (September 13, 2010)

Pole Position“, The Lawyer (June 26, 2008)

Arbitraż to sąd dla dżentelmenów” (Arbitration is a Gentleman’s Court), Rzeczpospolita (June 24, 2008)

Porównanie pomiędzy starym, a nowym stanem prawnym” (Comparison Between The Old and The New Legal Order), Workshop „The New Construction Law 2007 – What Has Changed? What are the Consequences?” (November 2007)

„Przebieg postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (Course of the Arbitration Proceedings in the International Commercial Arbitration) (April 2007)

„Uprawnienia sąsiadów do ingerowania w budowę. Kto pierwszy, ten lepszy” (Neighbors’ Rights to Interfere in Construction. First Come, First Served), Rzeczpospolita 2007 no. 297 (2007)

„Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane” (Predetermination of Contracts for Construction Works), Monitor Prawniczy” Biweekly Magazine 2007 no. 16 (2007)

Jamka Maciej, Oles Wieslaw, „O nowym projekcie ustawy o obligacjach” (About the New Project of the Securities Act), Sam. Ter. 1995 no. 3 (1995)

Unia o obligacjach” (The EU about Securities) [Re: Standpoint of the Polish Metropolis Union concerning the Securities Act Project], Wieslaw Oles, Aleksander Galos, Maciej Jamka, Wspolnota 1995 no. 8 (1995)

Bednarek Malgorzata, Jamka Maciej, Kordasiewicz Bogudar, „Hipoteka” (Mortgage), General News Agency (1991)

Gloss to resolution of the Supreme Court dated August 30, 1988, ref. III CZP 68/88. [Re: legal situation of tenant’s households], PiP 1990 no. 1 (1990)

„Prawniczy Londyn” (Legal London), PiŻ 1990 no. 51/52 (1990)

„Zmiany czy kosmetyka. Reforma prawa karnego” (Cosmetic Surgery or Real Change? Criminal Law Reform), Lad 1989 nr 11(1989)

WWW webpage

Go to the webpage