Go to main section

Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak
Name and surname

Łukasz Błaszczak

Degree
Professor
Professional titles
Attorney at law
Nationality

Poland

Languages
  • German
  • Polish
  • Russian
Field
  • Civil law and civil contracts
  • Commercial law and commercial contracts
  • Company law
  • Construction law
  • New technologies
Year of birth

1977

City

Wrocław

Country

Poland

Career

Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

wspólnik Kancelarii Prawnej BSKK-Błaszczak&Kopyściański. Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu

Publications

„Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym”, Toruń 2006

„Sądownictwo polubowne (arbitraż)”, Warszawa 200

„Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2010

„Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017

„Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym”, Warszawa 2018

„Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 2031 KPC)”, Warszawa 2019

„Powództwo oczywiście bezzasadne. Artykuł 191(1) KPC”, Warszawa 2021

“System Postępowania Cywilnego. Dowody w postępowaniu cywilnym”, tom 2, red. Ł. Błaszczak, Warszawa 2021

WWW webpage

Go to the webpage