Go to main section

Andrzej Kubas

Andrzej Kubas
Name and surname

Andrzej Kubas

Degree
Doctor habilitatus, Professor at the Jagiellonian University
Professional titles
Attorney-at-law
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • Polish
 • German
Field
 • Administrative law
 • Banking law
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Construction law
 • Intellectual property law
 • International arbitration
 • Investment arbitration
 • Liability for damages
 • Real estate
Year of birth

1941

City

Cracow

Country

Poland

Career

Education
1976 – 1978 Humboldt Foundation scholarship

1976 post-doctoral dissertation

1969 PhD, entered onto the list of attorneys

1966 passed the judicial exam with distinction

1964 – 1976 Assistant Professor at the Chair of Civil Law at Jagiellonian University

1963 Master’s degree: Law at the Faculty of Law of Administration at Jagiellonian University


Experience
Attorney-at-law, Professor of Jagiellonian University. Involved in educational and scientific activities. In the years 2004-2007, the Head of the Chair of Civil Law at Jagiellonian University. Associated with the Chair to this day – conducts workshops in civil procedure, sharing his professional experience with students in the final years of courses in law.

Expert in civil law, commercial law, cross-border court and arbitration proceedings. Appeared before common courts of all instances, the Supreme Court, the Supreme Administrative Court, and courts of arbitration on numerous occasions. Conducted multiple court proceedings for the recognition of foreign court judgments and arbitral awards in Poland. Successfully represented injured parties before Polish courts in the so-called “zabużańskie” cases (cases related to repatriation from the former Polish territories presently in the territory of Ukraine); one of the first attorneys-at-law in Poland to engage in class actions.

Author of many scholarly publications in the area of civil law, labour law, administrative law, and international legal transactions. Appeared at numerous conferences in Poland and abroad dedicated to civil law, civil procedure, and international legal transactions in civil cases.

Arbitrator of the Court of Arbitration at the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Expert of the Parliamentary Justice and Human Rights Committee on the formulation of the bill on the pursuit of claims in class actions. For years enjoying the recommendation of Chambers and Partners in the scope of Dispute Resolution.

Co-organiser of and lecturer at Polnische Rechtsschule, in 2008 a member of the Scientiae Legis Excellentia Competition Jury, since 2014 a member of the Advisory Board of the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Former Vice-President of the Polish-German Lawyers Association (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V.). Former member of the Prime Minister’s Legislative Committee. Former Vice-President of the Polish Bar Council and Deputy Dean of the District Bar Council in Krakow.

Awarded the ‘For Merits for Administration of Justice’ badge of honour by the Minister of Justice and twice ‘For Merits for the Bar’ by the Polish Bar Council. In 2012, awarded the Złoty Paragraf [Golden Paragraph] award by the Dziennik “Gazeta Prawna” daily for the best Polish attorney-at-law for his pioneering work in initiating class actions. A laureate of the Forbes Professionals ranking in 2012 and 2014.

Publications

Umowa na rzecz osoby trzeciej w: System Prawa Prywatnego, Tom 5, Prawo zobowiązań część ogólna, rozdział IX § 50, Wydanie 3, C.H. Beck, Warszawa 2019

Nadużycie prawa procesowego – próba oceny ostatnich zmian legislacyjnych – Palestra 11-12/2019

Przerwanie biegu przedawnienia przez czynność procesową – kilka uwag do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 298 – Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Polska 2018

Przerwanie biegu przedawnienia przez czynność procesową (Kilka uwag do art. 123 § 1 pkt. 1 k.c.) – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Kocha (Liber Amicorum Professor Andrzej Koch), Poznań 2017

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple – Wydawnictwa Wolters Kluwer 2017

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement (we współpracy z: Maciej Durbas) – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2016

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration (Zakres obowiązujących przepisów prawa materialnego i proceduralnego wiążącego na mocy Trybunału Arbitrażowego) (we współpracy z: Kamil Zawicki) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013

Charge of the Non-Existence or the Invalidity of the Arbitration Clause in the Proceedings on the Recognition and Enforcement of an Arbitration Award (…) (Zarzut nieistnienia lub nieważności zapisu na sąd arbitrażowy w toku postępowania w sprawie uznania i wykonywania orzeczenia arbitrażowego (…) ) (we współpracy z: Kamil Zawicki, Magdalena Selwa) ) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013

Polish supreme court determines stricter rules in establishing due compensation in vehicle holders insurance market (Polski Sąd najwyższy określa/ustanawia bardziej rygorystyczne zasady w dziedzinie określania należnego odszkodowania na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych) (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2012

Insurance market for public servants in light of new act on financial liability of public servants for the grave violation of the law in Poland (we współpracy z: Kamil Zawicki) – Guy Carpenter 2012

From Communist Economy to Full European Union Membership: The Insurance Law Perspective in Poland – (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2012

Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa – Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011

Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego – PPH 2011/4/18-26

Recent legislative and judicial developments in continental Europe affecting the casualty insurance industry – (we współpracy z: Kamil Zawicki) Guy Carpenter 2011

Skaza na todze – Rzeczpospolita 2011

Streitsachen im internationalen Wirtschaftsschiedsverfahren in Polen und Deutschland – DPJZ 2009

Prywatnoprawne roszczenia obywateli niemieckich – byłych właścicieli majątków na terenach przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. Wybrane zagadnienia prawne i moralne. – Forum Iuridicum 2004, t.3

Adwokatura polska w XXI wieku Pal. 2004, nr 3/4

Podniesienie zarzutu nieważności testamentu a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń o zachowek oraz o zmniejszenie zapisów i poleceń – Pal. 2002, nr 5/6

Dziedziczenie zawodu, a co w tym złego? Wywiad. PiŻ 2001,nr 11

Budowa na cudzym gruncie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972

WWW webpage

Go to the webpage