Go to main section

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Name and surname

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

Degree
Ph.d.
Professional titles
Master of laws, attorney-at-law
Nationality

Poland

Languages
  • Polish
  • English
Field
  • Commercial law and commercial contracts
  • Infrastructure projects
  • Mergers and acquisitions
Year of birth

1991

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Aleksandra is an attorney-at-law with over 10 years of experience in representing clients in proceedings before arbitral tribunal and state courts as well as in mediations. She specializes in disputes in the field of M&A transactions, infrastructural projects, commercial contracts and new technologies. She regularly advises clients on arbitration agreements and post-arbitration proceedings. In addition, she has repeatedly acted as secretary to arbitral tribunals. In 2023, she became a winner of the Rising Stars – Lawyers of Tomorrow 2023 competition, and she has been recommended as an Arbitration – Future Leader (Non-Partner) in the Who’s Who Legal rankings since 2020.

since 2020 (onwards) – assistant professor, Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

since 2020 (onwards) – attorney-at-law, associate in the dispute resolution practice, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., Warsaw, Poland

2016-2017 – research assistant (arbitration), LSE, London

2014-2019 (onwards) – associate in the dispute resolution practice, Łaszczuk i Wspolnicy sp.j., Warsaw

since 2014 – mediator at the Center for Dispute and Conflict Resolution at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

2013-2014 – intern, Dentons Europe Dąbrowski and Partners sp. k.

2013 – intern, Hall, Lamb and Hall P.A., Miami

Publications

Orzeł-Jakubowska, T. Zembrzuski (ed.), Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego, Warsaw 2023, pp. 440.

Orzeł-Jakubowska, Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych, Warsaw 2023, pp. 405.

Orzeł-Jakubowska, komentarz do art. 10, 223, 183[1]-183[15], 2021, 223, 2591, 4452, 5702, 1161-1168, 1180, in: P. Rylski (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis

Orzeł-Jakubowska, Plan rozprawy jako narzędzie efektywnego zarządzania postępowaniem, in: M. Dziurda, T. Zembrzuski (ed.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, Warsaw 2021, p. 91-108.

Szpara, A. Orzeł-Jakubowska, Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym, in: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (ed.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warsaw 2020, p. 974-987.

Brzeska, A. Orzeł-Jakubowska, Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking, Biuletyn Arbitrażowy „Nowe technologie w arbitrażu instytucjonalnym” 2020, no. 26.

Orzeł-Jakubowska, Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych, Państwo i Prawo 2018, no. 2, p. 23-39.

Orzeł-Jakubowska, Funkcjonowanie sądów polubownych w Szwajcarii, in: R. Morek (ed.), Funkcjonowanie sądów polubownych wsystemach prawnych wybranych państw europejskich (analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości), Warsaw 2018, p. 89-104.

Marcisz, A. Orzeł-Jakubowska, The Right to Be Unheard? Recognition and Enforcement of Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU, Journal of International Dispute Settlement 2019, t. 10, no. 1, p. 1-22.

Marcisz, A. Orzeł-Jakubowska, Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom, Polski Proces Cywilny 2017, no. 3, p. 379-402.

Garnuszek, A. Orzeł, Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, Biuletyn Arbitrażowy „Młody Arbitraż” 2016, no. 24, p. 166-180.

Orzeł, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, no. 6, p. 858-865.

A. Garnuszek, A. Orzeł, EU Proposals to Reform the Investor-to-State Dispute Settlement System – A Critical Analysis of Selected Issues Addressed in the Concept Paper “Investment in TTIP and Beyond – the Path for Reform”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, vol. 5, no.2, p. 51-69.

WWW webpage

Go to the webpage