Go to main section

Aleksander Andrzej Proksa

Aleksander Andrzej Proksa
Name and surname

Aleksander Andrzej Proksa

Degree
Doctor of Juridicial Science
Professional titles
legal advisor
Nationality

Poland

Languages
 • German
 • Polish
 • Russian
Field
 • Administrative law
 • Banking law
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Construction law
 • International commercial law and international commercial contracts
 • Labour law
 • Real estate
 • Securities
 • Transport law
Year of birth

1959

City

Warsaw

Country

Poland

Career

Legal Advisor, arbitrator, legislative counsel, academic teacher

1982-2016: academic at Jagiellonian University in Cracow, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, University of Management and Law in Warsaw and others

1993-2005: worked for the Polish government , eg. Director of the Legal Office in the Chancellery of the Prime Minister, President of the Government Legislation Centre and others.

Since 2006 arbitrator, eg. in the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw.

Since 2011 President of the Court of Arbitration of the Audiovisual Market in Warsaw.

Publications

Selected publications in various fields of law:

Komentarz do ustawy o najmie lokali oraz do ustawy o własności lokali [w]: A.Mączyński, A.Proksa: Nowe prawo lokalowe z komentarzem, Kraków 1994; Commentary on the Act on lease of premises and on ownership of premises in: A.Mączyński, A.Proksa: Nowe prawo lokalowe z komentarzem, Kraków 1994;

Bilaterale Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge Polens [w:] Ein internationales Zivilverfahrensrecht für Gesamteuropa, Heidelberg 1992;

Wyłączna jurysdykcja krajowa jako negatywna przesłanka uznania orzeczeń zagranicznych [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków, 1994;National exclusive jurisdiction as a negative condition of recignition of forein judgements,Dispute on Polish and European Private Law, Commemorative Book for Josef Skapski, Krakow 1994

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pod red. K.Działochy, Warszawa 2005; Direct application of the Cinstutution of the Repablic of Poland by the Council of Ministers in: Direct application of the Cinstutution of the Repablic of Poland,Warsaw 2005

Z problematyki formy zapisu na sąd polubowny, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy KIG, Warszawa 2010. Problems conected with the issue of the form of an arbitration clause, Commemorative Book for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, Warsaw 2010

 

WWW webpage

Go to the webpage