Go to main section

Krzysztof Wiater

Krzysztof Wiater
Name and surname

Krzysztof Wiater

Degree
Ph.D. in Economics
Professional titles
Attorney at law
Nationality

Poland

Languages
 • English
 • Polish
 • Russian
Field
 • Advertising and media law
 • Banking law
 • Business law
 • Civil law and civil contracts
 • Commercial law and commercial contracts
 • Company law
 • Competition law (antitrust)
 • Construction law
 • Distribution agreements and franchising
 • Energy law and raw materials
 • Finance
 • Infrastructure projects
 • Insurance law and liability for damages
 • International arbitration
 • International commercial law and international commercial contracts
 • International investment arbitration
 • Investment arbitration
 • Investment projects
 • Mergers and acquisitions
 • New technologies
 • Risk management
 • Securities
 • Sports law
Year of birth

1971

City

Warsaw

Country

Poland

Career

2018-present, Managing Partner, NGL Wiater sp.k.

2007-2018, Managing Partner, DLA Piper Wiater sp.k.

2005-2007, Managing Partner, Squire Sanders Wiater sp.k.

2004-2005, Managing Partner, Wiater sp.k.

2002-2004, Partner, Wasylkowski Wiater i Wspólnicy sp.k.

1999-2002, Manager, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

1996-1999, Associate, Furtek Palinka Zieliński sp.k.

1993-1996, Lawyer, Bank Handlowy

1999-2006, Assistant Professor, Department of Business Law, Warsaw School of Economics

1995-1998, Assistant, Department of Business Law, Warsaw School of Economics

Publications

Wiater, Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego {The Scope of Arbitrator’s Discretion in Determining and Applying the Governing Substantive Law}, [in:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Wiater (co-author), Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych {Legal Aspects of the Functioning of Financial Conglomerates}, [in:] M. Iwonicz-Drozdowska (ed.) Konglomeraty Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

Wiater, (co-author), Poland’s method for rehabilitation of financially distressed businesses – is it a viable direction?, [in:] Eastern European Newsletter, 2006

Wiater, Swoboda gospodarcza – zagadnienia prawne {Economic Freedom – Legal Issues}, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów SGH, Nr 57, 2005

Wiater, Krajowy Rejestr Sądowy – kilka uwag na temat pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu rejestracji {National Court Register – Some Remarks on the First Year of Functioning of the New Registration System}, [in:] J. Kufel (ed.), Nowe Prawo Spółek. Wybrane aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2003

Wiater, (co-author), New Rules on Granting State Aid to Entrepreneurs, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 2, 2001

Wiater, (co-author), National Court Register-Impact on New and Existing Companies, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 1, 2001

Wiater, Postulowany zakres przedmiotów prawniczych wykładanych na uczelniach ekonomicznych – uwagi na podstawie praktyki polskich uczelni {The Recommended Curriculum of Legal Subjects Taught at Schools of Economics – Remarks Based on the Practice of Polish Schools of Higher Education, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Z. 9, 1998

K. Wiater, Źródła prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających z prawa Wspólnoty Europejskiej {Sources
of Commercial Law with a Focus on the EC Law Issues}, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Z. 5, 1997

WWW webpage

Go to the webpage