Przejdź do głównej sekcji

Konferencja „Młody Arbitraż” – 20.01.2015

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Konferencja „Młody Arbitraż”20.01.2015

  • Oficjalna prezentacja polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego, poświęconego młodym adeptom arbitrażu przygotowanego w całości przez nich.
  • Spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych, gość specjalny: prof. Bernard Hanotiau, na którym podzielił się doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.
  • Zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami pracy sekretarza trybunału arbitrażowego (organizacja postępowania, organizacja rozprawy, wyrok i koszty).