Przejdź do głównej sekcji

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn
Imię i nazwisko

Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

Uprawnienia
Adwokat
Kariera

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.)

Zastępca Dyrektora Generalnego SA KIG (od 2020 r.), wcześniej Sekretarz SA KIG (od 2013 r.).

Co-chair Arbitrażowego Forum Młodych – AFM below 40 (do 2020 r.).

Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat mediatora Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla Adwokatów (2019 r.).

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2013-2016).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013 r.). Uczestniczka programu LLP Erasmus w Universita degli Studi di Trento na Wydziale Prawa oraz Wydziale Ekonomii.

Wieloletni praktyk z zakresu z sądownictwa polubownego. Od 10 lat współpracuje z arbitrami jako sekretarz trybunałów przy skomplikowanych postępowaniach arbitrażowych, także transgranicznych, w różnych sektorach. Wspiera działalności Rady Arbitrażowej, koordynuje działalność Arbitrażowego Forum Młodych, a także prowadzi bieżący nadzór nad sprawami administrowanymi przez SA KIG. Reprezentuje Sąd podczas różnego typu wydarzeń związanych z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów.

Autorka opracowań i wystąpień z zakresu arbitrażu i mediacji, w tym m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.