Przejdź do głównej sekcji

Monika Hartung

monika-hartung

Monika Hartung

Monika Hartung jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii współodpowiedzialnym za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych. Odpowiada także za praktykę prawa ubezpieczeniowego.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami polubownymi. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, wekslowego, układowego i upadłościowego.

Pełni funkcję wiceprezesa Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny arbitrażu i spraw sądowych.