Przejdź do głównej sekcji

Katarzyna Kucharczyk

katarzyna-kucharczyk

Katarzyna Kucharczyk

Katarzyna Kucharczyk jest radcą prawnym w randze Counsel w Departamencie Postępowań Spornych CMS.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów z szeroko rozumianej branży budowlanej, deweloperskiej, instytucji finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń), IT i telekomunikacyjnej.

Sprawy, którymi zajmowała się dotychczas obejmowały spory przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, w tym postępowania w ramach arbitrażu międzynarodowego oraz sprawy przed urzędem patentowym, a także negocjacje handlowe oraz ugodowe. Spory dotyczyły m.in. inwestycji budowlanych, w tym prowadzonych według Ogólnych Warunków FIDIC, roszczeń dotyczących wypłaty z gwarancji bankowych, reprezentowania przed SOKiK w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym abstrakcyjnej kontroli abuzywności postanowień umownych, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także praktyk ograniczających konkurencję, reprezentowania instytucji finansowych w sporach związanych z transakcjami finansowymi, sporów z tytułu naruszenia praw z patentu / unieważnienia patentu, a także sporów dotyczących praw autorskich.

Katarzyna Kucharczyk jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie postępowań spornych w międzynarodowym rankingu Chambers Global i Chambers Europe. Znalazła się również w gronie laureatów rankingu Rising Stars 2013 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.