Przejdź do głównej sekcji

Rola Sekretarza w międzynarodowym arbitrażu – praktyczne aspekty i wszystko to, o co baliście się zapytać

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Wiosenne spotkanie z cyklu „Młody Arbitraż Mówi…” 6 marca 2018 pod hasłem: „Rola Sekretarza w międzynarodowym arbitrażu – praktyczne aspekty i wszystko to, o co baliście się zapytać”

We wtorek 6 marca 2018 r. w biurze Linklaters w Warszawie odbyło się kolejne wiosenne spotkanie z cyklu „Młody Arbitraż mówi…”, tym razem pod hasłem „Rola Sekretarza w międzynarodowym arbitrażu – praktyczne aspekty i wszystko to, o co baliście się zapytać” Dyskusję prowadziła Natalia Mikołajczyk, Associate w kancelarii Linklaters (CV). Moderatorkami dyskusji były Anna Tujakowska, Senior Associate w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (CV) i Alicja Zielińska-Eisen, Managing Associate w kancelarii Linklaters (CV).

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia sprawy uchylenia wyroku w sprawieYukos vs Rosja, w szczególności zarzutów Rosji dotyczących udziału sekretarzy trybunału przy pisaniu wyroku. Zarzut ten opierał się w głównej mierze na porównaniu ilości godzin, jakie poświęcił sekretarz oraz członkowie trybunału na pracę nad wyrokiem. Jak się okazało, dysproporcja była znacząca (sekretarz spędził znacząco więcej godzin pracując nad wyrokiem niż członkowie trybunału). Rosja kwestionowała, m.in., na tej podstawie ważność wyroku, z uwagi, że to arbitrzy, powołani przez strony, mieli mandat do rozsądzenia sporu, a nie sekretarz. Wyrok, co prawda, został uchylony, ale z innego powodu niż znacząca dysproporcja czasu, jaki sekretarz poświęcił na przygotowanie wyroku. Jeżeli chodzi o Polskę, do dnia dzisiejszego wpływ roli sekretarza na ewentualną możliwość skutecznego uchylenia wyroku arbitrażowego nie był jeszcze przedmiotem badania sądu.

Kolejnym punktem naszego spotkania była wymiana opinii, co do zadań jakie pełnią sekretarze trybunałów, zarówno w arbitrażach handlowych, jak i inwestycyjnych oraz o praktycznych implikacjach wytycznych ICCA dot. sekretarzy trybunałów arbitrażowych (wytyczne zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne na stronie ICCA ). Rozmawialiśmy o wpływie sekretarza na treść samego wyroku oraz gdzie znajduje się granica funkcji sekretarza, przykładowo czy wsparcie członków trybunału w prowadzeniu analizy prawnej jest już przekroczeniem zakresu jego roli czy nie? Sposób w jaki sekretarz podejdzie do analizy prawnej danego zagadnienia może przecież mieć przełożenie na to, w jaki sposób orzeknie skład. Zastanawialiśmy się również czy udział sekretarza w naradzie arbitrów powinien być dozwolony czy nie?

Dyskusję zakończyły rozważania porównawcze dotyczące roli sekretarza w zależności od jurysdykcji. Przykładowo, w Singapurze rola sekretarza sprowadza się do czystko administracyjnej roli i nie może on pełnić jakiekolwiek roli w procesie pisania wyroku. W Niemczech natomiast sekretarz przygotowuje projekt orzeczenia i jego uzasadnienie.

WYTYCZNE YOUNG ICCA W SPRAWIE SEKRETARZY TRYBUNAŁÓW ARBITRAŻOWYCH (PDF)