Przejdź do głównej sekcji

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

beata-gessel-kalinowska-vel-kalisz

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Doktor nauk prawnych, FCIArb, ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Jej praca doktorska zatytułowana „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)” jest podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce. Autorka i redaktorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego. Wśród ostatnich publikacji należy wymienić prace pod jej redakcją: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Warszawa 2014 oraz The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration, Warsaw 2015. Jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego dla przyszłych prawników. W roku akademickim 2015/2016 jako wizytujący wykładowca prowadziła badania komparatystyczne z zakresu naruszeń związanych z transakcjami M&A na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, które kontynuowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge w ramach programu Herbert Smith Freehills Visiting Professor.