Przejdź do głównej sekcji

Wojciech Sadowski

wojciech-sadowski

Wojciech Sadowski

Doktor nauk prawnych, adwokat, posiada doświadczenie w zakresie m.in. sporów budowlanych, infrastrukturalnych, dotyczących nieruchomości, finansów, własności intelektualnej, sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, wydobywczego, farmaceutycznego, outsourcingu, sieci handlowych, porozumień akcjonariuszy lub wspólników oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Autor i współautor ponad 30 publikacji z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych i transgranicznych. Od 2008 r. jest stale rekomendowany jako jeden z wiodących prawników z zakresu rozwiązywania sporów w Polsce.