Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Giaro

tomasz-giaro

Tomasz Giaro

Profesor Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Habilitował się na WPiA UW (1988). Stypendysta Fundacji Humboldta w Bonn (1984-85), pracownik Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem (1990-2006), profesor kontraktowy we Frankfurcie (1994-95) i w Berlinie (Freie Universität 1996), wykładowca w Giessen (1999-2000), profesor wizytujący w Katowicach (2006-08). Otrzymał w 2009 r. tytuł profesora, a w 2011 r. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Dziekan WPiA UW wybrany na kadencję 2016-20.