Przejdź do głównej sekcji

Tadeusz Ereciński

tadeusz-erecinski

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Prawnik i socjolog, sędzia, a od 1996 roku Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Był ekspertem Rady Europy i członkiem Europejskiej Komisji ds. Sprawności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice). W latach 1999–2007 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1991 r. pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Sądowy”, a od 2012 r. jest redaktorem naczelnym „Systemu Prawa Procesowego Cywilnego”.

Dorobek naukowy prof. Tadeusza Erecińskiego obejmuje ponad 200 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa polubownego i socjologii prawa, w tym: 7 książek, ponad 100 rozpraw i artykułów, części prac zbiorowych (kilkanaście w językach obcych) oraz liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego.