Przejdź do głównej sekcji

Roman Budzinowski

roman-budzinowski

Roman Budzinowski

Profesor nauk prawnych, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM członek Komisji Rektorskiej do spraw Kadr i Finansów. Absolwent UAM.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 190 pozycji, w tym 3 monografie. Redaktor i współautor prawie 30 prac zbiorowych, autor ponad 70 studiów i artykułów oraz kilkudziesięciu innych opracowań.

Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (od 2003 r. członkiem Zarządu, a od maja 2014 r. – przewodniczącym) oraz członkiem Unione Mondiale degli Agraristi Universitari. Na XXVIII Kongresie Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego (Comitè Européen de Droit Rural), który odbył się w Poczdamie we wrześniu 2015 r., został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji.

W latach 2011/2012 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw opracowania umów o korzystanie z rzeczy i praw.

Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w kadencji 2016-2020.