Przejdź do głównej sekcji

Rafał Waszkiewicz

rafal-waszkiewicz

Rafał Waszkiewicz

Radca prawny, Partner w kancelarii SK&S, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji dużych inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych. Doradza także w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi.