Przejdź do głównej sekcji

Piotr Machnikowski

piotr-machnikowski-2

prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Sporządza opinie eksperckie i doradza w procesach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Ma także bogate doświadczenie arbitra. W swojej karierze wykonywał zawód radcy prawnego, uczestniczył w pracach legislacyjnych jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, pełnił też funkcje członka rad nadzorczych największych krajowych przedsiębiorstw energetycznych. Jest kierownikiem Instytutu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Wrocławskim.