Przejdź do głównej sekcji

Marian Kępiński

marian-kepinski

Marian Kępiński

Profesor nauk prawnych, absolwent UAM, w 1976 roku uzyskał tytuł Master of Law (LLM) na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i odbył szereg staży naukowych w Instytucie Maxa-Plancka w Monachium oraz roczny staż naukowy w roku 1970 na Uniwersytecie w Grenoble.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką prawa cywilnego, prawem własności intelektualnej a zwłaszcza prawem autorskim i prawem znaków towarowych, prawem nieuczciwej konkurencji i prawem europejskim materialnym.

Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie. Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego od 1996-2002 r. Zdał egzamin sędziowski w 1966 r. i pełni funkcję arbitra oraz Członka Rady Arbitrażowej w stałym sądzie polubownym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Na wydziale Prawa i Administracji pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego a obecnie kieruje Katedrą Prawa Europejskiego. Był członkiem Senatu UAM przez dziewięć lat oraz kierownikiem Studium Administracji i prodziekanem Wydziału w latach 1983-1989.