Przejdź do głównej sekcji

Marek Neumann

marek-neumann

Marek Neumann

Jest radcą prawnym, doradza klientom w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w sprawach z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa inwestycyjnego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń oraz prawa upadłościowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. jako najlepszy absolwent w swoim roczniku. Obecnie, jako współpracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, przygotowuje zespoły uniwersyteckie do międzynarodowych konkursów krasomówczych.