Przejdź do głównej sekcji

Marek Furtek

marek-furtek

Marek Furtek

Jest radcą prawnym i Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Kieruje departamentem postępowań sądowych i arbitrażowych. Występuje jako arbiter lub pełnomocnik w licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi (m.in. SAKIG, VIAC, ICC, ZBP) oraz sądami ad hoc. Jest współautorem pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Wielokrotnie był członkiem rad nadzorczych spółek publicznych, w tym banków. Pełnił również funkcję przewodniczącego walnych zgromadzeń licznych spółek publicznych. Jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym przez: Legal 500 EMEA, Chambers Global i Chambers Europe.