Przejdź do głównej sekcji

Marcin Asłanowicz

marcin-aslanowicz

dr Marcin Asłanowicz

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w prowadzeniu procesów cywilnych i sporów arbitrażowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Partner i szef działu procesowego w jednej z warszawskich korporacji prawniczych.Pełnomocnik stron w sporach korporacyjnych, budowlanych i dotyczących nieruchomości. Autor publikacji naukowych, mi.in. monografii „Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym”