Przejdź do głównej sekcji

Małgorzata Surdek

malgorzata-surdek

Małgorzata Surdek

Adwokat, Partner Zarządzający oraz partner kierujący praktyką rozwiązywania sporów w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w szczególności w sporach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, sporach budowlanych i Infrastrukturalnych oraz w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Jej praktyka obejmuje również pełnienie roli arbitra w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Posiada tytuł Fellow of Chartered Institute of Arbitrators.