Przejdź do głównej sekcji

Maciej Łaszczuk

maciej-laszczuk-3

Maciej Łaszczuk

Adwokat, od ponad 25 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Przez wiele lat doradzał klientom również w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

Pełnił funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w ponad 200 postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc prowadzonych na podstawie wielu regulaminów, w tym na podstawie regulaminu UNCITRAL, International Chamber of Commerce (ICC) i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Doradzał i zastępował strony w wielu głośnych postępowaniach sądowych po wydaniu wyroku arbitrażowego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku, o uchylenie wyroku arbitrażowego).Jest Przewodniczącym Rady Arbitrażowej SA przy KIG, arbitrem rekomendowanym przez szereg stałych sądów arbitrażowych.