Przejdź do głównej sekcji

Maciej Łaszczuk

maciej-laszczuk-2

Maciej Łaszczuk

Adwokat, od ponad 30 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Przez wiele lat doradzał klientom również w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

Reprezentował strony w kilku arbitrażach inwestycyjnych oraz wielu międzynarodowych i krajowych arbitrażach handlowych, a także w wielu postępowaniach sądowych, w tym, postępowaniach po wydaniu wyroku arbitrażowego.

Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego lub arbitra w wielu postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc prowadzonych na podstawie wielu regulaminów międzynarodowych i krajowych instytucji arbitrażowych.

Jest Przewodniczącym Rady Arbitrażowej SA przy KIG, arbitrem rekomendowanym przez szereg stałych sądów arbitrażowych, wykładowcą i autorem wielu publikacji na temat arbitrażu.

Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczącym Komisji ds. Arbitrażu NRA oraz przewodniczącym Komisji ds. Praktyki Adwokackiej NRA.