Przejdź do głównej sekcji

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

krystyna-szczepanowska-kozlowska-2

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Jest uznanym ekspertem naukowym i praktykiem w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Ma duże doświadczenie w obsłudze zarówno procesowych, jak i nieprocesowych spraw dotyczących patentów, znaków towarowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, a także ochrony danych osobowych. Reprezentuje również klientów w sądowych i arbitrażowych sporach gospodarczych. Jest wieloletnim arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, vice Przewodniczącą Rady Arbitrażowej Sądu występuje w roli arbitra przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami arbitrażowymi. Jest rekomendowana przez znane międzynarodowe i krajowe rankingi firm prawniczych i prawników.