Przejdź do głównej sekcji

Karol Zawiślak

karol-zawislak

dr Karol Zawiślak

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współpracuje z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, a także prawo cywilne oraz problematyka sądownictwa polubownego.