Przejdź do głównej sekcji

Karol Kiczka

karol-kiczka

prof. dr hab. Karol Kiczka

Polski prawnik i administratywista specjalizujący się w prawie administracyjnym gospodarczym, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2016–2020. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z publicznym prawem gospodarczym. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych oraz prawem administracyjnym. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografii, studiów i artykułów, współautorem podręczników akademickich z publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych.