Przejdź do głównej sekcji

Andrzej Szlęzak

andrzej-szlezak

Andrzej Szlęzak

Doktor habilitowany, Partner w kancelarii SK&S, Zastępca Przewodniczącego Rady Arbitrażowej SA przy KIG.

Powołany na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 r. Uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu greenfield, przygotowywał projekty dokumentacji transakcyjnej oraz ekspertyzy prawne z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i autorem licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Równolegle z pracą w kancelarii jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.