Przejdź do głównej sekcji

Agata Ksionda

agata-ksionda

Agata Ksionda

Radca prawny, od ponad dziesięciu lat reprezentuje klientów korporacyjnych, w tym instytucje finansowe, przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi. Specjalizuje się w prawie prywatnym i w sprawach z zakresu prawa rynków kapitałowych, w prawie cywilnym, prawie konsumenckim i prawie pracy. Jest zaangażowana m.in. w przygotowywanie pozwów grupowych, rozstrzyganie sporów dotyczących klauzul abuzywnych, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz spory pracownicze.