Перейдіть до основного розділу

Записатись до форум

  Контактна форма

  ВАШЕ ІМ'Я

  ВАША ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

  ВАШ ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ

  ВАША КОМПАНІЯ / ОРГАНІЗАЦІЯ

  ВАША ПОЗИЦІЯ

  ВАШІ ЗАВЕРШЕНІ НАВЧАННЯ

  ВАШЕ ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

  ОБЛАСТЬ ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

  Елементи, позначені зірочкою *, є обов’язковими для заповнення

  Адміністратором даних є Торгова палата Польщі, Арбітражний суд при Торговій палаті Польщі, вул. Требака, 4, Варшава ("AT PCC"). Персональні дані (тобто адреса електронної пошти, ім’я та прізвище, інформація про місце роботи) збираються АТ PCC виключно для обробки для надсилання повідомлень та запрошень на засідання Молодого арбітражного форуму. Дані не будуть доступні для одержувачів даних у значенні статті 7 абз. 6 Закону про захист персональних даних. Особа, якої стосуються дані, має право на доступ до своїх даних і на їх виправлення. Дані надаються особами, яких вони стосуються, за власним бажанням, і без їх надання неможливо надсилати повідомлення та запрошення на засідання Молодого арбітражного форуму. Більше >>

  The data administrator is the Polish Chamber of Commerce, Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, Trębacka Str. 4, Warsaw (“AT PCC”).

  Personal data (i.e. e-mail address, first name and surname, information about place of work) are collected by the AT PCC exclusively for processing to send notices and invitations to meetings of the Young Arbitration Forum.

  Data will not be made available to data recipients within the meaning of Article 7 par. 6 of the Act on Personal Data Protection.

  The person whom the data concern has the right to access his or her data and to correct them. Data are given by the persons they concern, of their own free will, and without their being given it is not possible to send notices and invitations to meetings of the Young Arbitration Forum.