Przejdź do głównej sekcji

Poznań

Filip Balcerzak

Filip Balcerzak

Attorney at Law (Poland, Spain)
Wojciech Celichowski

Wojciech Celichowski

Attorney
Tomasz Działyński

Tomasz Działyński

attorney at law [Polish: radca prawny]
Maciej Gutowski

Maciej Gutowski

Attorney-at-law
Marek Gutowski

Marek Gutowski

barrister
Jakub Kępiński

Jakub Kępiński

Attorney at Law
Marcin Lemkowski

Marcin Lemkowski

Attorney, professor at Adam Mickiewicz University
Feliks Zedler

Feliks Zedler

Krystian Ziemski

Krystian Ziemski

attorney at law [Polish: radca prawny]