Go to main section

Accelerated procedure – what is it with?

Publish date: 10 December 2018

W czwartek 13 grudnia 2018 r. o godz. 18.00, w biurze kancelarii White & Case odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Młody Arbitraż Mówi…” pod hasłem: „Procedura przyspieszona – z czym to się je?”.

Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Grabowska-Łysyszyn (SA KIG) przedstawiając procedurę przyśpieszoną obowiązującą od 1 czerwca 2018 r. w  Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Omówiła założenia stojące za wprowadzeniem procedury przyspieszonej do obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. Regulaminu Arbitrażowego. Wskazała główne zmiany względem podstawowego trybu procedowania, w tym na powierzenie sprawy tylko jednemu arbitrowi, rezygnację z przeprowadzania rozprawy lub jej ograniczenie na rzecz postępowania dowodowego prowadzonego w oparciu o dokumenty, a także skrócenie terminów poszczególnych czynności.

Następnie swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w zakresie arbitrażu przyśpieszonego podzielili się członkowie praktyki arbitrażowej kancelarii prawnej White & Case Jakub Wołkowicz oraz Łukasz Zbyszyński. Odwołując się do regulacji międzynarodowych instytucji arbitrażowych, z jednej strony wskazali na pozytywne doświadczenia prawników z kancelarii prawnej White & Case odnośnie do prowadzenia spraw w trybie procedury przyspieszonej, z drugiej zaś zasygnalizowali potencjalne ryzyka i zagrożenia, jakie niesie ze sobą postępowanie przyspieszone.

Moderatorem spotkania był dr Konrad Czech (Kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW), który poddał pod dyskusję pomysł stworzenia listy arbitrów dedykowanych do procedury przyspieszonej, biorąc pod uwagę specyfikę spraw prowadzonych w tym trybie – stosunkowo niewielkie roszczenia, a co za tym idzie często mniej skomplikowany ich stan faktyczny i prawny. Zastanawiano się, czy postępowanie w procedurze przyspieszonej może być szansą na start młodych prawników w roli arbitrów.  Wywiązała się także ciekawa dyskusja, czy procedura przyspieszona wymusza kompromis pomiędzy jakością, a szybkością postępowania, czy też być może są to wartości, które można i należy połączyć. Dyskusję zakończyły rozważania nad perspektywą procedury przyspieszonej w polskim arbitrażu.

Po panelu dyskusyjnym miała miejsce dalsza wymiana myśli i opinii w mniej formalnej atmosferze – przy winie i tapas.