Przejdź do głównej sekcji

Dlaczego mediacja

Zaletami mediacji jest jej szybkość, poufność i taniość. Ceniona przez przedsiębiorców jest bezstresowa i komfortowa atmosfera, w której strony poszukują rozwiązań sporu. Spór rozwiązują same strony i to one podejmują decyzje dotyczące postanowień ugody. Mediacja daje nieograniczone możliwości poszukiwania rozwiązań – niedostępne przed sądem.