Przejdź do głównej sekcji

Cezary Wiśniewski

cezary-wisniewski

dr Cezary Wiśniewski

Radca prawny, doktor nauk prawnych, a od 1984 roku wykładowca prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny prawa spółek, prawa handlowego i europejskiego. Doradza międzynarodowym instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom w związku z inwestycjami w Polsce. Ma szerokie doświadczenie w zakresie międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażu, a także strukturyzowania transakcji z udziałem instytucji państwowych i podmiotów publicznych, jest Członkiem Rady Arbitrażowej SA przy KIG.