Перейдіть до основного розділу

Основні редакційні правила

Основні редакційні правила

  1. Основний текст

Times New Roman, 12 пт; інтервал 1,5; текст вирівняний; заголовки розділів і підрозділів напівжирним шрифтом (арабська нумерація: 1, 1.1., 1.1.1. і т.д.).

 

  1. Виноски

Виноски розміщуються внизу сторінки; у тексті польською мовою – до коми або крапки в кінці речення, в англомовному – після крапки в кінці речення (Zgodnie z xxx, abc1. /  According to xxx, abc.1); шрифт Times New Roman, 10 пт; інтервал 1; назви джерел виділяються курсивом; виноска повинна закінчуватися крапкою.

 

Приклади:

 

a/ Монографії

 

  1. Fecak, International Investment Agreements and EU Law, Kluwer Law International 2016, s. 531 [в англомовному тексті “p.” замість “s.”]

 

при подальшому цитуванні

 

  1. Fecak, International Investment Agreements…, s. 542.

 

б/ Журнали

 

  1. Asteriti, Environmental Law in Investment Arbitration: Procedural Means of Incorporation, The Journal of World  Investment & Trade 2015, nr 16, s. 250. [в англомовному тексті no. замість “nr.”, а також “p.” замість “s.”].

 

при подальшому цитуванні:

 

  1. Asteriti, Environmental Law in Investment Arbitration…, s. 261.

 

c/ Іноземна та міжнародна судова практика [за можливості з гіперпосиланнями та датою доступу]

 

Elektrim SA v. Vivendi Universal SA, [2007] EWHC 11 (Comm), za: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2007/11.html (dostęp 30.07.2019 r.)

 

Omnium de Traitement et de Valorisation SA v. Hilmarton Ltd, (1999) 2 All ER (Comm) 146, za: http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=885 (dostęp 30.07.2019 r.)

 

d/ Польська судова практика [з номерами SIP Lex / Legalis]

 

Wyr. SN z 23.3.2007 r., V CSK 477/06, SIP Lex nr 47003

 

Wyr. WSA w Warszawie z 25.10.2012 r., II SAB/Wa 252/12, SIP Lex nr 1241714

 

д/ Арбітражна практика [з гіперпосиланнями та датою доступу, де це можливо]

 

ADF Group Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/00/1, Procedural Order No. 3 Concerning the Production of Documents, za: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0008.pdf (dostęp 30.07.2019 r.)

 

ICC Case No. 7920, 1993 r., (w:) A.J.  van den Berg (red.), XXIII Yearbook Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1998, s. 80 [в тексті англійською мовою “p.” замість “s.”]

 

  1. Позначення дат в основному тексті та виносках

Числове, з нулями перед днем і місяцем (наприклад, “01.02.2020 r.” у тексті польською мовою, “01.02.2020” у тексті англійською).

 

  1. Посилання на юридичні акти

Простим текстом (наприклад, “ustawa z 05.02.2006 r. o abc…”), із зазначенням у виносці журналу законів (наприклад, “D.U. z 2010 r., Nr …, poz. …”), у разі потреби з приміткою “зі змінами” – “ze zm.” (за наявності консолідованого тексту).