Перейдіть до основного розділу

політика конфіденційності

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22 630-96-00, e-mail: rodo@kig.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dystrybucji newslettera Sądu Arbitrażowego przy KIG dot. Arbitrażowego Forum Młodych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. wypisania się z newslettera Sądu Arbitrażowego przy KIG.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych nie będziemy mogli Pani/Panu dostarczać newslettera KIG dot. Arbitrażowego Forum Młodych.

Dane osobowe

Sąd Arbitrażowy zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych (“Dane Osobowe”).

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe Sądu Arbitrażowego można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie Sądu Arbitrażowego lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza, Sąd Arbitrażowy przy KIG, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Krajowa Izba Gospodarcza, Sąd Arbitrażowy przy KIG, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

“Cookies”

Serwis internetowy Sąd Arbitrażowy korzysta z tzw. “cookies” oraz innych technologii identyfikacji. “Cookie” to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre “cookies” i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą “cookies”, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku “cookie”; można też wybrać opcję blokowania “cookies”.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (Sąd Arbitrażowy), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.