Dotychczasowe wydarzenia

Wiosenne spotkanie z cyklu "Młody Arbitraż Mówi…" 6 marca 2018 pod hasłem: „Rola Sekretarza w międzynarodowym arbitrażu – praktyczne aspekty i wszystko to, o co baliście się zapytać”


We wtorek 6 marca 2018 r. w biurze Linklaters w Warszawie odbyło się kolejne wiosenne spotkanie z cyklu "Młody Arbitraż mówi…", tym razem pod hasłem „Rola Sekretarza w międzynarodowym arbitrażu – praktyczne aspekty i wszystko to, o co baliście się zapytać” Dyskusję prowadziła Natalia Mikołajczyk, Associate w kancelarii Linklaters (CV). Moderatorkami dyskusji były Anna Tujakowska, Senior Associate w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (CV) i Alicja Zielińska-Eisen, Managing Associate w kancelarii Linklaters (CV).


Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia sprawy uchylenia wyroku w sprawieYukos vs Rosja, w szczególności zarzutów Rosji dotyczących udziału sekretarzy trybunału przy pisaniu wyroku. Zarzut ten opierał się w głównej mierze na porównaniu ilości godzin, jakie poświęcił sekretarz oraz członkowie trybunału na pracę nad wyrokiem. Jak się okazało, dysproporcja była znacząca (sekretarz spędził znacząco więcej godzin pracując nad wyrokiem niż członkowie trybunału). Rosja kwestionowała, m.in., na tej podstawie ważność wyroku, z uwagi, że to arbitrzy, powołani przez strony, mieli mandat do rozsądzenia sporu, a nie sekretarz. Wyrok, co prawda, został uchylony, ale z innego powodu niż znacząca dysproporcja czasu, jaki sekretarz poświęcił na przygotowanie wyroku. Jeżeli chodzi o Polskę, do dnia dzisiejszego wpływ roli sekretarza na ewentualną możliwość skutecznego uchylenia wyroku arbitrażowego nie był jeszcze przedmiotem badania sądu.


Kolejnym punktem naszego spotkania była wymiana opinii, co do zadań jakie pełnią sekretarze trybunałów, zarówno w arbitrażach handlowych, jak i inwestycyjnych oraz o praktycznych implikacjach wytycznych ICCA dot. sekretarzy trybunałów arbitrażowych (wytyczne zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne na stronie ICCA ). Rozmawialiśmy o wpływie sekretarza na treść samego wyroku oraz gdzie znajduje się granica funkcji sekretarza, przykładowo czy wsparcie członków trybunału w prowadzeniu analizy prawnej jest już przekroczeniem zakresu jego roli czy nie? Sposób w jaki sekretarz podejdzie do analizy prawnej danego zagadnienia może przecież mieć przełożenie na to, w jaki sposób orzeknie skład. Zastanawialiśmy się również czy udział sekretarza w naradzie arbitrów powinien być dozwolony czy nie?


Dyskusję zakończyły rozważania porównawcze dotyczące roli sekretarza w zależności od jurysdykcji. Przykładowo, w Singapurze rola sekretarza sprowadza się do czystko administracyjnej roli i nie może on pełnić jakiekolwiek roli w procesie pisania wyroku. W Niemczech natomiast sekretarz przygotowuje projekt orzeczenia i jego uzasadnienie.


WYTYCZNE YOUNG ICCA W SPRAWIE SEKRETARZY TRYBUNAŁÓW ARBITRAŻOWYCH (PDF)


Arbitrażowe Forum Młodych - 01 Arbitrażowe Forum Młodych - 02 Arbitrażowe Forum Młodych - 03
Arbitrażowe Forum Młodych - 04 Arbitrażowe Forum Młodych - 05

Spotkanie Jesienne Arbitrażowego Forum Młodych – 15 listopada 2017 r., godz. 17:00


Arbitraż w różnych sektorach gospodarki. Specyfika arbitrażu w sektorze farmaceutycznym.


Podczas kolejnego wydarzenia z cyklu Spotkań Jesiennych w ramach Arbitrażowego Forum Młodych podjęliśmy dyskusję o aktualnych trendach w arbitrażu, a w szczególności o rozstrzyganiu sporów w postępowaniu arbitrażowym w różnych sektorach gospodarki.


Tematem spotkania było "Specyfika arbitrażu w sektorze farmaceutycznym".


Na Spotkaniu Jesiennym w 2017 r. gościliśmy Panią Mec. Ewę Rutkowską. Mec. Ewa Rutkowska jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w prawie farmaceutycznym, odpowiedzialności za produkt i rozwiązywaniu sporów, od lat rekomendowana przez czołowe rankingi w obszarze prawa farmaceutycznego. Jest wspólnikiem w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Działa aktywnie na rzecz promowania sądownictwa arbitrażowego w sektorze farmaceutycznym.


Konferencja "Młody arbitraż" - 21.03.2017
Wyłączenie arbitra

 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji „Młody Arbitraż”, która odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG, sala 205.

 

Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie zagadnieniu wyłączenia arbitra.

 

Informujemy, że na spotkaniu będziemy mieli przyjemność gościć Pana Nielsa Schiersinga, Partnera w kancelarii Copenhagen Chambers.

 

Podczas spotkania w ramach Arbitrażowego Forum Młodych Pan Schiersing omówi kwestię wyłączenia arbitrów z perspektywy spraw w arbitrażu inwestycyjnym.

 

Wykład wprowadzający oraz omówienie przypadków wyłączenia arbitrów w oparciu o Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wygłosi Dr Rafał Morek, adwokat i partner w kancelarii K & L Gates Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, po panelu serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na lunch.

 

Druga część spotkania rozpocznie się o godz. 13:00, w formie zamkniętych warsztatów poświęconym praktycznym aspektom wyłączeń napotykanych przez arbitrów.

 

Warsztaty będą oparte na analizie kazusów tematycznych „case study” poświęconych tematyce wyłączenia arbitrów. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji w wydarzeniu na adres: m.bylinka@sakig.pl.

 

Ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona, przy wyborze uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Arbitrażowe Forum Młodych Spotkania Jesienne - 20.10.2016
Postępowanie post-arbitrażowe. Planowanie i aspekty praktyczne.


Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na kolejne spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych – edycja Spotkania Jesienne. Tematem najbliższego spotkania będzie „Postępowanie post-arbitrażowe. Planowanie i aspekty praktyczne.” Spotkanie obędzie się 20 października br. o godzinie 16:30 w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, sala nr 31 ul. Trębacka 4, Warszawa. Po spotkaniu zapraszamy Państwa na koktajl.


Tym razem będziemy mieli przyjemność gościć pana Davida A. Pawlaka, niezależnego praktyka, który zajmuje się reprezentacją oraz doradztwem w ramach arbitrażu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu inwestycyjnego.


Podczas wystąpienia, pan Pawlak poruszy wybrane aspekty związane z postępowaniem post-arbitrażowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem oraz aspektami praktycznymi tego typu postępowań. Z uwagi na szerokie doświadczenie pana Pawlaka, podczas spotkania szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z arbitrażem inwestycyjnym.


Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń udziału w Konferencji na adres .


Spotkanie Jesienne prowadzone będzie w języku angielskim.


PARTNEREM SPOKANIA JEST KANCELARIA
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 

 

Save the date - 30 czerwca 2016 r. - Arbitrażowe Forum Młodych


W imieniu Arbitrażowego Forum Młodych przy Sądzie Arbitrażowym przy KIG chciałybyśmy Was wszystkich serdecznie zaprosić na letnie spotkanie przy winie.


Będzie to kontynuacja naszego pierwszego spotkania, które miało miejsce 14 stycznia br.


Chciałybyśmy aby spotkanie to było okazją do poznania się wszystkich osób, które zapisały się do AFM. Jeżeli macie jakieś pomysły związane z szeroko pojętą popularyzacją arbitrażu czy chcielibyście wspomóc nas w rozwijaniu AFM, to spotkanie będzie idealną okazją aby się tymi pomysłami z nami podzielić.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 30 czerwca 2016 r. o godz. 18:30 do Sueno Tapas Bar, ul. Oboźna 9 (www.suenotapasbar.pl)


R.S.V.P.


Ania Tujakowska
Agnieszka Majka
Arbitrażowe Forum Młodych

 

 

Arbitrażowe Forum Młodych „Klauzula arbitrażowa” - 18.04.2016


Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji „Młody Arbitraż”, która odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG, sala 205.


Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie zagadnieniu klauzuli arbitrażowej i podzielona będzie na dwie części. Podczas pierwszej części Konferencji odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych. Tym razem w formie panelu gośćmi Forum będą Richard C. Lorenzo z kancelarii Hogan Lovells z Miami, Paolo Marzolini z kancelarii Patocchi & Marzolini z Genewy, dr Marcin Olechowski z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Panel moderować będzie mec. Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk & Wspólnicy. Panel prowadzony będzie w języku angielskim.


Podczas panelu poruszone zostaną następujące zagadnienia:


  • How much should the parties be proactive and depart from model clauses? Is it wise to do so at all? In the affirmative, under which specific circumstances?
  • Multi-party arbitrations – what to take into consideration when drafting an arbitration clause in multi-party agreement or in interrelated contracts?
  • Multi-tired clauses – what jurisdictional issues they may bring?

Po panelu serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na lunch.


Drugą częścią Konferencji, która rozpocznie się o godz. 13:00, będą zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami dotyczącymi klauzuli arbitrażowej. Warsztaty podzielone są na bloki ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy rozwiązywać będą kazusy tematyczne na zasadzie „case study”. Warsztaty te poprowadzą mec. Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk & Wspólnicy oraz mec. Paweł Pietkiewicz z kancelarii Greenberg Traurig. Część warsztatową zakończy gra symulacyjna. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.


Serdecznie zapraszamy również do udziału w warsztatach. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczana. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 11 kwietnia 2016 roku. Ilość miejsc jest ograniczona i przy wyborze uczestników będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Ponadto, podczas konferencji będziemy mili przyjemność ogłosić wydanie pierwszej anglojęzycznej edycji Biuletynu Arbitrażowego – Młody Arbitraż. Celem Biuletynu jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla młodych prawników, która pozwoli im na podzielenie się ich spojrzeniem na problematykę arbitrażu nie tylko z członkami krajowej społeczności związanej z arbitrażem, lecz również społeczności europejskiej i międzynarodowej.

 

 

 

Spotkanie inauguracyjne - 14.01.2016 


14 stycznia 2016 r. przy lampce wina i hiszpańskich tapas w jednej z warszawskich restauracji odbyło się karnawałowe spotkanie Arbitrażowego Forum Młodych. Było to pierwsze inauguracyjne spotkanie AFM, podczas którego członkowie i sympatycy AFM mieli szanse bliżej się poznać. Była to również okazja do dyskusji o przyszłości i integracji młodego środowiska arbitrażowego, inicjatywach i pomysłach na dalszy rozwój AFM oraz planowanych wydarzeniach w 2016 roku.


Na kolejne letnie spotkanie AFM zapraszamy już w czerwcu 2016 roku, a w międzyczasie zachęcamy do śledzenia cyklicznych wydarzeń arbitrażowych organizowanych przez SAKIG i AFM.

 

 

Konferencja „Młody Arbitraż” - 20.01.2015

  • Oficjalna prezentacja polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego, poświęconego młodym adeptom arbitrażu przygotowanego w całości przez nich.

  • Spotkanie w ramach Arbitrażowego Forum Młodych, gość specjalny: prof. Bernard Hanotiau, na którym podzielił się doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

  • Zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami pracy sekretarza trybunału arbitrażowego (organizacja postępowania, organizacja rozprawy, wyrok i koszty).


 


Spotkanie - 12.09.2013

Trendy w arbitrażu inwestycyjnym

Gość specjalny: prof. Christoph Schreuer


Gość specjalny, absolwent Uniwersytetów w Wiedniu, Cambridge i Yale, w ciągu czterdziestu lat kariery naukowej opublikował wiele książek i artykułów z dziedziny prawa międzynarodowego, szczególnie koncentrując się na dziedzinie międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Prof. Schreuer opublikował m.in. 1500-stronicowy Komentarz do rozstrzygania sporów inwestycyjnych “The ICSID Convention: A Commentary”. Gość wygłosił referat dotyczący trendów w arbitrażu inwestycyjnym


 


Spotkanie - 18.06.2013

Arbitration. Made in Germany

Gość specjalny: Jan Schäfer, partner, King & Spalding,


Prezentacja dotyczyła niemieckiego arbitrażu, który w dużej mierze oparł się wpływom anglosaskim, dominującym w arbitrażu międzynarodowym, i pozostaje zakorzeniony w tradycji prawa kontynentalnego.


 


Spotkanie - 25.09.2012

Zagadnienia międzynarodowe – co trzeba wiedzieć o nowym Regulaminie ICC

Gość specjalny: Anne Marie Whitesell, of counsel w firmie prawniczej Dechert LLP


Podczas spotkania Anne Marie przedstawiła zmiany, jakie zostały wprowadzone do Regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC z dniem 1 stycznia 2012 r. Najważniejsze zmiany wprowadzone po 1 stycznia 2012 r. można podzielić na 3 kategorie: (i) zmiany wprowadzone w celu poprawy efektywności postępowania i obniżenia jego kosztów; (ii) zmiany dotyczące złożonych postępowań arbitrażowych, w tym połączenia spraw do wspólnego rozpoznania oraz wezwania do udziału w sprawie osoby trzeciej; (iii) instytucji tzw. emergency arbitrator, którzy rozstrzygać mieli sprawy dotyczące zabezpieczenia roszczenia. Na zakończenie spotkania Anne Marie podzieliła się z jego uczestnikami praktycznymi wskazówkami na temat tego, jak budować karierę w arbitrażu międzynarodowym.


 


Spotkanie inauguracyjne - 5.09.2011

Praktyczny przegląd współczesnych problemów międzynarodowego arbitrażu (Practical Review of Contemporary Problems in International Arbitration)

Gość specjalny: prof. Julian Lew – założyciel i dyrektor School of International Arbitration, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London.


Profesor wygłosił referat pt. „Praktyczny przegląd współczesnych problemów międzynarodowego arbitrażu” („Practical Review of Contemporary Problems in International Arbitration"). Wykład podzielony został na trzy panele tematyczne, które skoncentrowane zostały na następujących zagadnieniach: (1) niezależności i bezstronności arbitrów (Independence and impartiality of arbitrators); (2) procedura międzynarodowego arbitrażu (International arbitration procedure); (3) określenie i dowód prawa właściwego (Determination and proof of applicable law).

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
X Zamknij